Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
Bergen
F.C. Moldenhauer A/S
Bergens Frimerkeforretning
Postboks 258
NO-5804 BERGEN
frimerke@online.no
www.frimerkehuset.no
(
55 31 44 20
Faks 
55 32 63 55
3
Frimerkehuset A/S
Østre Skostredet 2
Postboks 258
NO-5804 BERGEN
frimerke@online.no
www.frimerkehuset.no
(
55 31 44 20
Mobil
908 39160
Faks 
55 32 63 55
1,2,3,4,5,6,7,10,12