Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
Biri
Engers Frimerker 
Klundbyvn. 103, Redalen 
NO-2836 BIRI 
post@engers-frimerker.no
http://www.engers-frimerker.no/
(
61 18 15 55
Faks
61 18 17 37
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12