Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
Haugesund
Skanfil for samlere A/S 
Spannavn. 52
Postboks 2030
NO-5504 HAUGESUND
skanfil@skanfil.no
www.skanfil.no
(
52 70 39 40
Faks:
52 70 39 49
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
Norsk Frimerkelager A/S
Spannavn. 52
Postboks 2030
NO-5504 HAUGESUND
skanfil@skanfil.no
www.skanfil.no
(
52 70 39 40
Faks:
52 70 39 49