Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
 
Kristiansand
Norsk FDC-Service A/S
Postboks 8151 - Vågsbygd
NO-4675 KRISTIANSAND
(
38 01 30 64
 
1,3,4,5,6,7,8,9
Sørlandets Frimerke og Myntsenter A/S 
Henrik Wergelands gate 52
Postboks 768
NO-4666 KRISTIANSAND
safe@online.no
www.safealbum.no
(
38 02 69 02
Faks
38 02 51 62
1,2,4,5,6,10