Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
Lierskogen
Den Norske Frimerkeforretningen A/S 
Liertoppen kjøpesenter 
Postboks 33
NO-3421 LIERSKOGEN 
post@dnf.as
www.dnf.as
(
407 65192
 
1,2,5,6,7