Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
Oslo og omegn
Alva A/S
Skippergata 19
Postboks 889 Sentrum,
NO-0104 OSLO
( 22 41 15 35
1,3,6,7,8,9
Brunsæl Frimerkeforretning
Thv. Meyersgt. 47
Postboks 2041 - Grünerløkka
NO-0505 OSLO
brunsael@hotmail.com
(
22 37 79 63
Faks
22 71 99 25
1,2,3,5,6,7,8,9,10,12
Chr. Winther-Sørensen
Undelstadvn. 51
Postboks 83
NO-1371 ASKER
( 66 78 26 31
Faks 66 90 20 67
5
Finn Aune - Filateli & Posthistorie
Fafop Co., Ltd.
P.B:14, Postoffice Sikhiu
A.Sikhiu
TH-Nakornrachasima 30140
finnaun@gmail.com
www.finnaune.no
(
+66 8 3386 4417
(
92 83 60 50

2,3,6,10,11,12

Jan Nordhagen A/S
Ragnhild Schibbyes vei 8
NO-0968 OSLO
jan@nordhagen.no
www.nordhagen.no
(
98 64 89 88
1,2,3,5,6,7,8,9,10,12
Kjell Germeten A/S
Elisenbergvn. 19
Postboks 3088 Elisenberg
NO-0207 OSLO
germeten@online.no
http://www.germeten.no
(
22 44 19 14
Faks
22 56 04 04
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
Magne Bjaaland
Jordal Terrasse 2
NO-0658 OSLO
magnebja@online.no
(
98 24 09 92
-
Ragners Frimerker A/S
Fridtjof Nansens plass 7
Postboks 1229 Vika
NO-0110 OSLO 
arve@ragnersfrimerker.no
http://www.ragnersfrimerker.no
(
22 41 60 85
Faks
22 41 60 85
1,2,3,5,6,7,8,9,10
Samler-Børsen AS
Tordenskioldsgt. 12
Postboks 1775 Vika
NO-0122 OSLO 
hans@samlerborsen.no
http://www.samlerborsen.no/
(
22 42 11 11
Faks
22 42 11 21

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
Samlerbutikken
Jan-Kåre Solland
Sinsenveien 11
NO-0572 OSLO 
jksolland@gmail.com
(
92 83 60 50
1
Skanfil Auksjoner A/S
Østensjøveien 29
Postboks 6465 Etterstad
NO-0605 OSLO
oslo@skanfil.no
http://www.skanfil.no/
(
22 47 79 60
Faks
22 33 58 48
3,11,12
Skilling A/S
Akersgt. 7
Postboks 5935 Majorstua
NO-0308 OSLO
bjaklykk@online.no
(
22 41 98 00
Mobil
92 23 88 51
1,2,4,5,6,7,8,9,10,12
Stamp Broker Michael Fein
Edelgranveien 33
NO-1356 Bekkestua
micis@online.no
(
95 91 92 00
-
Stein Kristiansen Frimerker
Nedre Vollgt.  9
NO-0158 OSLO 
post@steinkristiansen.no
http://www.steinkristiansen.no/
(
22 41 01 30
Faks
22 42 03 31
1,2,3,5,6,7,8,9,10,12
Svein Arne Hansen A/S
Postboks 5098 Majorstua
NO-0301 OSLO
sah@bislettalliansen.no
(
917 25355
2,6,10,12