Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
Sandefjord
Ceta 
Kongens Gate 1
NO-3210 SANDEFJORD
hertervig@yahoo.no
(
934 39674

 
1,2,5,6,7,8,9,10