Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
Sandnes
ST-Frimerker 
Kirkegaten 1
Postboks 389
NO-4303 SANDNES
(
51 62 33 32
1,2,5,6,7,8