Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
Skien
Skien Mynt- og Frimerkehandel A/S 
Bøleveien 131
NO-3713 SKIEN 
(
35 50 88 01
Faks
35 50 88 09

1,2,4,5,6,10,12