Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
Stavanger
NORSTAMPS
Grasmyrveien 27
NO-4034 Stavanger
norstamps@norstamps.com
www.norstamps.com
(
51 53 26 00
2,3,6,7,8,9,10,12