Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
Sverige  (Sweden)
Postiljonen AB 
Hans Michelsensgatan 9
Box 537
SE-201 25 MALMÖ
stampauctions@postiljonen.se
www.postiljonen.com
(
+046 40 25 88 50
+046 40 25 88 59
3,12
Danmark  (Denmark)
Bruun Rasmussen Frimærkeauksjoner 
Baltikavej 10
DK-2100 KØBENHAVN Ø
stamps@bruun-rasmussen.dk
www.bruun-rasmussen.dk
(
+045 88 18 11 11
Faks
+045 40 25 88 59
3,12
Stampex AS
Jernbanealle 94
DK-2720 VANLØSE
(
+045 31 74 08 95
Faks
+045 31 74 12 03
1,2,5,6,7,8,10,12