Tallene i høyre  kolonne i tabellen viser medlemmenes forretningsområder:
..
1: Butikk 5: Rekvisita    9: Hele verden 
2: Postordre  6: Norge 10: Brev/kort 
3: Auksjoner 7: Norden 11: Attester 
4: Engros 8: Europa  12: Taksering
..
Biri
Muribø Samleri
Eva og Lars Muribø
Boks 73 
NO-6211 Valldal
lars.muribo@online.no
(
70 25 75 63
Mobil
913 41384
2,6,10