Norsk Frimerkehandler Forening 
Stiftet 1935
Postboks 5098 Majorstua, 0301 OSLO   Telefon:  +47 917 25355